MOCHA HILL – CHILL TRÊN ĐỒI CHÈ MỘC CHÂU

MOCHA HILL LÀ GÌ

MOCHA HILL CÓ GÌ HẤP DẪN

MOCHA HILL Ở ĐÂU

VÉ VÀO MOCHAHILL

  • Cung đường đồi chè – đồng cỏ Window: 30,000đ/ người
  • Cung đường đồi chè – vườn cam ly: 50,000đ/ người
  • Cung đường đồi chè – đồng cỏ window – vườn cam ly: 60,000đ/ người

Ngoài ra checkin thoải mái ở không gian của Mocha Hill với 1 đồ uống tự chọn

  • Combo Mocha Hill (bao gồm 1 đồ uống trong menu theo combo): 80,000đ/ người
  • Combo địa phương (bao gồm 1 đồ uống trong menu theo combo): 40,000đ/ người
  • Thuê đồ chụp ảnh 50.000