Tag Archives: bản du lịch cộng đồng nà sàng

BẢN DLCĐ NÀ SÀNG (VÂN HỒ) ĐIỂM ĐẾN MỚI – TRẢI NGHIỆM MỚI

NÀ SÀNG LÀ GÌ? NÀ SÀNG Ở ĐÂU Nà có nghĩa là ruộng, Sàng là một loại cây họ tre, ngày xưa ở giữa đồng ruộng của bản có gốc sàng nên bản có tên gọi là Nà Sàng. Bản là nơi sinh sống của hơn 100 hộ dân, chủ yếu là người Mường và […]