huyndai

Xe 4 chỗ ngồi

Chất lượng xe

Xe 04 chỗ có máy lạnh

Giá đề xuất

Tùy số ngày đi và cung đường cũng như thời điểm khách thuê, Công ty sẽ đề xuất giá phù hợp.

Trung bình 1,6 triệu/ngày

huyndai

Xe 07 chỗ ngồi

Chất lượng xe

Xe 7 chỗ ghế ngả, có máy lạnh, dàn karaoke, mic.

Giá đề xuất

Tùy số ngày đi và cung đường cũng như thời điểm khách thuê, Công ty sẽ đề xuất giá phù hợp.

Trung bình 1,8 triệu/ngày

huyndai

Xe 16 chỗ ngồi

Chất lượng xe

Xe 16 chỗ ghế ngả, có máy lạnh, dàn karaoke, mic.

Giá đề xuất

Tùy số ngày đi và cung đường cũng như thời điểm khách thuê, Công ty sẽ đề xuất giá phù hợp.

Trung bình 2,0 triệu/ngày

huyndai

Xe 29 chỗ ngồi

Chất lượng xe

Xe 29 chỗ ghế ngả, có máy lạnh, dàn karaoke, mic.

Giá đề xuất

Tùy số ngày đi và cung đường cũng như thời điểm khách thuê, Công ty sẽ đề xuất giá phù hợp.

Trung bình 2,5 triệu/ngày

Nhận thông tin khuyến mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi qua email