Du lịch Mộc ChâuDu lịch Mộc Châu
Forgot password?

Thuê xe Mộc Châu


Xe 4 chỗ ngồi


img1

Chất lượng xe

Xe 4 chỗ , có máy lạnh.


img3

Tùy số ngày đi và cung đường cũng như thời điểm khách thuê, Công ty sẽ đề xuất giá phù hợp. Trung bình 1,6 triệu/ngày

Xe 7 chỗ ngồi


img1

Chất lượng xe

Xe 7 chỗ ghế ngả, có máy lạnh, dàn karaoke, mic.


img3

Tùy số ngày đi và cung đường cũng như thời điểm khách thuê, Công ty sẽ đề xuất giá phù hợp. Trung bình 1,8 triệu/ngày
Xe 16 chỗ ngồi


img1

Chất lượng xe

Xe 16 chỗ ghế ngả, có máy lạnh, dàn karaoke, mic.


img3

Tùy số ngày đi và cung đường cũng như thời điểm khách thuê, Công ty sẽ đề xuất giá phù hợp. Trung bình 2,0 triệu/ngày

Xe 29 chỗ ngồi


img1

Chất lượng xe

Xe 29 chỗ ghế ngả, có máy lạnh, dàn karaoke, mic.


img3

Tùy số ngày đi và cung đường cũng như thời điểm khách thuê, Công ty sẽ đề xuất giá phù hợp. Trung bình 2,5 triệu/ngày