20161015_154922

Trải nghiệm tour du lịch Nông nghiệp thú vị tại Mộc Châu

Chúng tôi lên Mộc Châu vào ngày 15/10, nhân dịp ngày lễ phụ nữ Việt Nam nên mọi người tổ chức đi. Do đặc thù cơ quan làm bên thú y nên đa phần toàn là các chị em. Được một người bạn giới thiệu nên chúng tôi quyết định sẽ đi Mộc Châu và […]